ลูกค้าสามารถจองเวลาทางโทรศัพท์ได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 22:00 น.
โทรจองได้ที่เบอร์ : 02-7127871 และ 02-7127872

 
ข้อมูลการจอง (จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทางโทรศัพท์ ดังนี้)
 
1.
ชื่อ-สกุล
2.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
3.
บริการที่ท่านต้องการใช้บริการ เช่น
 
  • นวดไทย
  • นวดเท้า
  • นวดอโรม่า
 
 
หมายเหตุ : ขอให้ลูกค้ามาก่อนเวลานัดประมาณ 15 นาที เพื่อประโยชน์ และความสะดวกของลูกค้าเอง
เพราะทางร้านจะเริ่มนับเวลาการให้บริการตามเวลาที่ท่านลูกค้าได้จองไว้
 
 
 
 
Copyright Tonrak Thai Massage and Spa @ 2011. All Right reserved.
Tel : 02-712-7871-2 | Fax : 02-712-5058 | Email : mailto:gm@tonrakspa.com